-बाबाले भन्नुभएको छ ----म न बैकुण्ठमा नै बस्छु , न योगिजनको हृदयमा नै बस्छु ,बास्तबमा म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु , जहाँ मेरा भक्तजनहरुले भगवान् कै गुणगान गरिरहेका हुन्छन् ॐ साईराम ____जये साईराम,,,,,, बाबाले हामी सबैको कल्याण गरुन ,,,

Friday, June 11, 2010

Akhanda Jyoti Jalao Sai Man Mandir Mein

-बाबाले भन्नुभएको छ ----म न बैकुण्ठमा नै बस्छु , न योगिजनको हृदयमा नै बस्छु ,बास्तबमा म त्यहाँ उपस्थित हुन्छु , जहाँ मेरा भक्तजनहरुले भगवान् कै गुणगान गरिरहेका हुन्छन् ॐ साईराम ____जये साईराम,,,,,, बाबाले हामी सबैको कल्याण गरुन ,,,

Sai Ram Sai Shyam - shirdi Sai Bhajan (Chant)

Love is my from,Truth is my breath,Bliss is my food,My life is my message-baba